Päikesepaneelide energiatoodangu võrdlus

Eesmärk on koostada võrdlev tabel, kus oleks toodud välja võrdsetes Eesti kliimatingimustesse paigaldatud erinevate päikesepaneelide energiatoodang.
Simulatsiooni tulemused pole mitte kuidagi kallutatud ega moonutatud, vaid koostatud just selle jaoks, et Eesti päikesepaneelide huvilistele kasulikku infot tuua.

Selleks on Valentin Software keskkonnas koostatud simulatsioon. Järgnevalt on toodud simulatsiooni tulemused tabelina ning tabeli all simulatsiooni peamised algparameetrid.

Kui soovite, et veel mõni päikesepaneel oleks tabelis ja graafikul võrreldud, siis kommenteeri ning anna teada!


NAPS Solar palus tabelist eemaldada NAPS Saana 250 S3 PBB päikesepaneeli.

Esialgu võib järeldada, et suurimad energiatoodangud saavutatakse kui kasutatakse Eestis lihtsasti kättesaadavaid REC või SolarWorld päikesepaneele kasutades. Tegelikkuses mõjutab päikesepaneelide energiatoodangut veel Eesti kiirgustingimused ehk päikese spekter, päikese teravam kaldenurk päikesepaneeli klaasil, hajuskiirguse suur osakaal, jm.

  1. Päikesepaneelide kogus 44 tk.
  2. Kliimaandmete asukoht – Tallinn, Meteonorm 7.0 andmete alusel.
  3. Paigaldusviis – maapind, 40 kraadise kaldega maapinna suhtes, asimuudiga 180 kraadi ehk lõunasse.
  4. Varjutatus ja määrdumine 3 %
  5. Inverter – Fronius Symo 10.0-3-M kahe MPP jälgijaga, kolmefaasiline.
  6. Kaabelduse maksimaalne kadu kokku 0,79%, 88,41W
  7. Simuleerimise ajaline samm 1 tund.